Мета, завдання проекту

мета.jpg

Мета проекту "Джерела толерантності":

  • Познайомити дітей та підлітків із захопливим розмаїтим світом культур етнічних спільнот та народів України; мотивувати пізнавати і берегти історико-культурну спадщину свого народу в Україні, як складову історії і культури нашої держави і загалом, світу.

Завдання "Джерел толерантності":

  • Поглибити навички спілкування, критичного мислення, самостійності суджень, командної роботи і відповідальності.
  • Дати дітям та підліткам з лідерськими якостями і окресленою етнічною ідентичністю інструменти для лідерської роботи в своїй етнічній спільноті і загалом, в українському суспільстві – задля його об’єднання і розвитку громадянського суспільства.
  • Створити доброзичливе середовище для спілкування без стереотипів.
  • Формувати ціннісні орієнтири та сприяти утвердженню національно-патріотичної свідомості дітей та підлітків з етнічних спільнот України.

Завдання  всеукраїнського освітньо-виховного молодіжного табору "Джерела порозуміння". Для учасників 13-16 років:

  • Поглибити серед учасників навички громадянської позиції і громадянської відповідальності.
  • Дати учасникам з лідерськими якостями інструменти для лідерської роботи у своїй етнічній спільноті і загалом в українському суспільстві – задля його об’єднання і демократичного розвитку.
  • Сприяти консолідації учасників, представників з різних етнічних та релігійних спільнот, навколо ідей спільних ціннісних орієнтирів, що є запорукою розвитку демократичного українського суспільства.
  • Познайомити учасників із захопливим розмаїттям культур етнічних спільнот; мотивувати молодь пізнавати і берегти історико-культурну спадщину свого народу, як складову історії і культури нашої держави і загалом, світу.