Мета, завдання проекту

мета.jpg

Мета проекту "Джерела толерантності":

 • Познайомити дітей із захопливим розмаїтим світом культур народів; мотивувати дітей пізнавати і берегти історико-культурну спадщину свого народу в Україні, як складову історії і культури нашої держави і загалом, світу.
 • Поглибити в дітей навички спілкування, критичного мислення, самостійності суджень, командної роботи і соціальної відповідальності;
 • Дати дітям з лідерськими якостями і окресленою етнічною ідентичністю інструменти для лідерської роботи в своїй етнічній спільноті і загалом, в українському суспільстві – задля його об’єднання і розвитку громадянського суспільства.

Завдання "Джерел толерантності":

 • Надання доброзичливого середовища як простору для спілкування без стереотипів
 • Комплекс інтерактивних програм для ознайомлення дітей з культурою та історією етнічних спільнот; тренінгові програми для розвитку критичного мислення, медіа-грамотності; рефлексія щодо історичних подій на теренах України.
 • Моделювання успішних ситуацій для розвитку спільноти і громадянського суспільства країни

Мета проекту всеукраїнського освітньо-виховного молодіжного табору «Джерела порозуміння» - 2019:

 • формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді з етнічних спільнот України
 • В реаліях сьогодення задля забезпечення сталого соціально-економічного і демократичного розвитку України, розбудови та вдосконалення суверенної правової держави, особливо важливим завданням є виховання національно-свідомої молоді, яка стане запорукою соціально-політичної стабільності у державі та закладе основу розвитку української політичної нації.

Завдання  всеукраїнського освітньо-виховного молодіжного табору «Джерела порозуміння» - 2019:

 • Поглибити серед учасників навички громадянської позиції і громадянської відповідальності;
 • Дати учасникам з лідерськими якостями інструменти для лідерської роботи у своїй етнічній спільноті і загалом в українському суспільстві – задля його об’єднання і демократичного розвитку
 • Сприяти консолідації учасників, представників з різних етнічних та релігійних спільнот, навколо ідей спільних ціннісних орієнтирів, що є запорукою розвитку демократичного українського суспільства.
 • Познайомити учасників із захопливим розмаїттям культур етнічних спільнот; мотивувати молодь пізнавати і берегти історико-культурну спадщину свого народу, як складову історії і культури нашої держави і загалом, світу.